Teenused

  • Tiikide kaevamine,süvendamine,puhatsamine
  • Kändude juurimine ja võsa koristus
  • Teede ja parklate ehitus
  • Sõnnikuhoidlate ehitus
  • Vundamentide kaevamine ja tagasitäide
  • Kuivenduskraavide rajamine
  • Lammutus tööd
  • Haljastustööd
  • Kallurveod
  • Täitematerjalide müük